Product Reviews

KELAS KIPAS ANGIN & WATER HEATER

APA YANG BAKAL ANDA PELAJARI?

Asas Komponen Elekronik & Cara Pengukuran

Pengenalankepadakomponenasaselektronik yang ada pada PCB Kipas AC & DC seperti Fuse Resistor, Varistor, Thermistor, Inductor, Filter Capacitor, Stepdown Capacitor, Stepdown Transformer, Bridge Diode, Main DC Capacitor, PWM IC, Schottky Diode, Relay, Triacdan lain-lain. Disertakan juga cara-carapengukurannyamenggunakanperalatan yang sesuaisepertiAnalog/Digital Multimeter dan ESR meter.

Motor Kipas Bawah/Siling & LitarSkematik Motor

Mengenalpastibahagian-bahagian motor kipasbawah/siling dan caramengetahui winding motor yang bermasalahser tamemahamilitarskematikmotor secaramendalam.

Teknik-Teknik Rahsia Motor Kipas Bawah/Siling

Mengetahuiteknik-teknikrahsia yang digunapakai oleh Kipaspro dan cara-cara troubleshoot motor yang cepat dan efisien. Disertakan juga bagaimanauntukmembezakan Supply Voltage, Phase Voltage & Phase Rotation pada motor kipas siling Ac Motor.

Komponen Asas Water Heater & Litar Elektronik

Pengenalankepadabahagianasas yang adadalam water heater seperti EELS Board, Pump Control Board, Ac Pump, DC Pump, Heater, Thermostat, Variable Resistor, High Amp Triac, Flow Magnetic Door, Magnetic Reed Switch dan lain-lain.

Teknik Troubleshoot Litar Elektronik, Simulation & Calibration

Mengetahuialiran dan perjalanan EELS Board dengan Pump Control Board sertateknik troubleshoot yang cepat dan teratur. Disertakan juga Teknik Simulation untuk proses pengujian board dan kalibrasi.

SIAPA YANG PALING SESUAI UNTUK SERTAI KELAS INI?

✓ Kelas ini sesuai kepada pelajar dalam bidang elektrik & elektronik, mekanikal, juruteknik elektrik & mekanikal, cikgu, pesara dan sesiapa saja yang penting mempunyai minat untuk menambah ilmu dalam bidang elektrik dan elekronik (tiada had umur)

BAGAIMANA KELAS DI JALANKAN?

✓ Kelas dijalankan selama 2 hari terbahagi kepada sesi teori dan praktikal.

SIAPA TENAGA PENGAJAR?

✓ Kelas ini akan diajar oleh saya sendiri, Mohd Humaizi serta dibantu dengan beberapa orang teknikal team.

BANTUAN TEKNIKAL?

✓ Bantuanteknikal team selama 3 bulan. Tanya sahaja persoalan, teknikal team akan membantu anda sebaik mungkin.

MAKANAN & PENGINAPAN?

✓ Kami akan menyediakan makanan & minuman selama 2 haritanpa perlu bayaran tambahan. Bagi penginapan pula ia tidak termasuk dalam pakej, tapi kami sedia untuk menguruskan penginapan yang selesa dan berhampiran dengan lokasi kelas.

INFO PROGRAM

BONUS YANG ANDA TIDAK AKAN DAPAT DIMANA MANA.

PERCUMA EBOOK ZERO TO HERO EDISI KIPAS ANGIN YANG BERNILAI RM 250.

JADI, BERAPA YURAN YANG PERLU ANDA BAYAR UNTUK DAPATKAN SEMUA DI ATAS?

Untukdidapatkansemua di atas, yuranhanyalahsebanyak RM 590 sahaja.

100% Money Back Guaranty jikaandatidakberpuashatidenganilmu yang disampaikan.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered Voltage Emoji by Caddy